สรุปผลการจัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบ โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ หมู่ 5 ตำบลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมฯเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ฯ

วันที่:23 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ