สรุปการประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและทบทวนการสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่:19 สิงหาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

icon_pdf
icon_pdf
แบบประเมินความพึงพอใจ