สรุปการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น การประชุมสัมนาครั้งที่ 3 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่:21 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ