สรุปการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา

วันที่:05 สิงหาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ