สรุปการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

สรุปการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่:05 มกราคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ