ศูนย์ข้อมูลสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะออนไลน์

 

ศูนย์ข้อมูลสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะออนไลน์
          ข่าวดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ คุณครู เด็กๆ เยาวชน และผู้ที่ทำงานด้านสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
          วันนี้ สสส. เปิดศูนย์ข้อมูลสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะออนไลน์ www.healthymediahub.com ซึ่งเป็นพื้นที่รวมข้อมูลสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ ไม่ว่าจะเป็น ผลงานวิจัย หนังสือ นิทาน คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก ฯลฯ ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่าน ดู รวมทั้งโหลดหรือแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้ดี ๆ กันได้ง่าย ๆ ในคลิกเดียว
          เริ่มคลิกใช้งานกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ อีกหนึ่งช่องทางดี ๆ ที่จะช่วยเชื่อมโยงและสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นให้กับทุกครอบครัวและสังคมไทย

ศูนย์ข้อมูลสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะออนไลน์

 

          ข่าวดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ คุณครู เด็กๆ เยาวชน และผู้ที่ทำงานด้านสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชน

          วันนี้ สสส. เปิดศูนย์ข้อมูลสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะออนไลน์ www.healthymediahub.com ซึ่งเป็นพื้นที่รวมข้อมูลสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ ไม่ว่าจะเป็น ผลงานวิจัย หนังสือ นิทาน คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก ฯลฯ ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่าน ดู รวมทั้งโหลดหรือแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้ดีๆ กันได้ง่ายๆ ในคลิกเดียว

          เริ่มคลิกใช้งานกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ อีกหนึ่งช่องทางดี ๆ ที่จะช่วยเชื่อมโยงและสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นให้กับทุกครอบครัว และสังคมไทย

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ