วันสถาปนากรมเจ้าท่าครบรอบ 159 ปี

นายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 159 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางรากฐานการคมนาคมทางน้ำที่มั่นคง และเป็นประธานมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า มอบโล่เกียรติคุณรางวัลคนต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบกรมเจ้าท่า ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและด้วย พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ กรมเจ้าท่า

วันที่:03 สิงหาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ