วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า บรรยายสรุปการปรับภูมิทัศน์ การอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยทางน้ำ ของกรมเจ้าท่า ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม บรรยายสรุปภาพรวมการเตรียมความพร้อมของกระทรวงคมนาคม พร้อมรายงานการดำเนินงาน การปรับภูมิทัศน์ การอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยทางน้ำ ของกรมเจ้าท่า ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ณ บริเวณท่าวาสุกรี

วันที่:10 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ