วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ณ กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร

วันที่:09 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ