วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) ตรวจความพร้อมการปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเตรียมการในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ตั้งแต่สะพานพระปกเกล้า – สะพานกรุงธนบุรี (สะพานซังฮี้)

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ)พร้อมด้วยนายกิตติรัศมี เมธีกุล หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำ นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม และนายทวีพงษ์ จันทร์งาม หัวหน้ากลุ่มตรวจการเดินเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ตรวจความพร้อมการปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเตรียมการในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ตั้งแต่สะพานพระปกเกล้า – สะพานกรุงธนบุรี (สะพานซังฮี้) 

วันที่:08 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ