วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) นาย บุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ตรวจกระทรวงคมนาคม (นายสมัย โชติสกุล) ในกิจกรรม มอบของขวัญให้แก่ประชาชน 2563 ในโครงการ “เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน” และกิจกรรม ปล่อยแถว บูรณาการ เจ้าหน้าที่ กำกับดูแลและอำนวยสะดวก ปลอดภ้ย นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

วันที่
26 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
(ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) นาย บุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ตรวจกระทรวงคมนาคม (นายสมัย โชติสกุล) ในกิจกรรม มอบของขวัญให้แก่ประชาชน
2563 ในโครงการ “เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน” และกิจกรรม ปล่อยแถว
บูรณาการ เจ้าหน้าที่ กำกับดูแลและอำนวยสะดวก ปลอดภ้ย นักท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ อาคารท่าเทียบเรือสุระกุล ตำบลกระโสม
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาโดยมีนายสมภพ ปัญญาไวย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 กล่าวรายงาน นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าของเรือ ประชาชน สื่อมวลชน บจม.นวกิจประกันภัย            เข้าร่วมกิจกรรม

จังหวัดพังงา
เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งทางบกและทางน้ำ
มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน/ปี นำรายได้เข้าประเทศกว่า
50,000 ล้านบาท โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำ                การกำกับดูแลความปลอดภัยทางน้ำจึงเป็นหัวใจหลักของการท่องเที่ยว
และขอบคุณกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม หน่วยงานหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางน้ำ
ได้เลือกจัดกิจกรรมดังกล่าวในจังหวัดพังงา

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาล ที่ให้หน่วยงานดำเนินกิจกรรมมอบความสุขให้กับประชาชน
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล
ความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งทางน้ำจึงได้จัดกิจกรรม “เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่
ปลอดภัยได้มาตรฐาน”เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 2563
ตามยุทธศาสตร์ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เป้าหมายหลักครั้งนี้เป็นกลุ่มเรือเพลาใบจักรยาว
จำนวน 60 ราย โดยได้แจกเสื้อชูชีพมาตรฐานทั้งสิ้น 300 ตัว สำหรับเสื้อชูชีพ
กรมเจ้าท่าได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ บมจ.นวกิจประกันภัย บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป
จำกัด และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ร่วมกับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ได้เป็นประธาน ปล่อยแถว บูรณาการเจ้าหน้าที่
ในกำกับดูแลและอำนวยสะดวกปลอดภัยนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้างานในช่วงเทศกาลอย่างเข้มแข็ง
ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น กวดขัน ความปลอดภัย การสัญจรทั้งทาง บก ทางน้ำ
เตรียมแผนเผชิญเหตุ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานในคมนาคม ฝ่ายปกครอง
ตำรวจท่องเที่ยว ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย มูลนิธิ เครือข่ายต่างๆ
ในส่วนของการเดินทางทางน้ำ เน้นย้ำ
ให้เจ้าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบรายชื่อนักท่องเที่ยว การสวมใส่เสื้อชูชีพ
ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือ ตรวจความปลอดภัยในทุกมิติ เรือได้มาตรฐาน
และห้ามบรรทุกคนโดยสารเกินจำนวนตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน
เพื่อประชาชนได้รับสะดวกปลอดภัยตลอดเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงคมนาคม

ในโอกาสนี้
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคมและรองอธิบดี กรมเจ้าท่า ได้ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการอำนวยการ เดินทางทางน้ำ บริเวณท่าเรือสุระกุล

วันที่:07 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ