วันที่ 25 มีนาคม 2559 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ บันทึกเทปในรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่องการบูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

วันที่ 25 มีนาคม 2559 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ บันทึกเทปในรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่องการบูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ร่วมกับ นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/ นายมณฑล สุขประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง/ นายสุเทพ ร้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ซึ่งจะออกอากาศในรายการเดินหน้าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 และ 31 มีนาคม 2559 เวลา 18.00-18.30 น.

วันที่:13 พฤษภาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ