วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาล1สงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย(รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) และผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเขตและสาขา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า ซึ่งอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้เน้นย้ำถึงแผนการปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินเรือ โดยกำชับผู้ประกอบการเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

วันที่:20 มีนาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ