วันที่ 20 กันยายน 2559 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ในฐานะผู้อำนวยการเหตุเรือสมบัติมงคลชัย จมในแม่น้ำเจ้าพระยาฯ เข้าพื้นที่เกิดเหตุ ณ บริเวณวัดสนามไชย จ.พระนครศรีอยุธย

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ในฐานะผู้อำนวยการเหตุการณ์เรือสมบัติมงคลชัย จมในแม่น้ำเจ้าพระยาฯ เข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อสั่งการวางแผนดำเนินการกู้เรือ ให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ณ บริเวณวัดสนามไชย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 

วันที่:21 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ