วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 07:30 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 07:30 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในนามรัฐบาล เนื่องในโอกาสการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 และวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณสวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันที่:02 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ