วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่
2 กรกฎาคม
2562 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคม
เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง
7 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
___________________________________ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 285 
E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:02 กรกฎาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ