วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ส่งมอบของขวัญปีใหม่ร่องน้ำคลองน้ำเค็ม 2562 ให้กับประชาชนบ้านน้ำเค็มและบ้านเกาะคอเขา ณ บริเวณอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีนายพงษ์ศักด์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้การต้อนรับ และอธิบดีกรมเจ้าท่าได้เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ร่องน้ำคลองน้ำเค็ม 2562 ให้กับประชาชนบ้านน้ำเค็มและบ้านเกาะคอเขา ณ บริเวณอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม โดยมีนายธงชัย หาญช่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง กล่าวต้อนรับ และนายสมเกียรติ เขียวย้อย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการขุดลอกเนื่องจากได้รับแจ้งจากประธานกลุ่มประมงขนาดกลางบ้านน้ำเค็ม – บ้านเกาะคอเขา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรทางน้ำ เนื่องจากร่องน้ำคลองน้ำเค็มที่ใช้เดินทางผ่านเข้า-ออก เพื่อไปประกอบอาชีพประมงเกิดการตื้นเขิน อีกทั้งร่องน้ำมีสภาพเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งอธิบดีกรมเจ้าท่าได้สั่งการให้สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำขุดลอกร่องน้ำคลองน้ำเค็มจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลาขุดลอก 30 วัน และในแผนระยะยาว กรมเจ้าท่าจะดำเนินการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำคลองน้ำเค็ม และสร้างเกาะกันกัดเซาะชายฝั่งพร้อมขุดลอกร่องน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และเพื่อการเดินเรือที่สะดวก ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

วันที่:24 ธันวาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ