วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุขมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ร่วมงานสัมมนา “4 ปี กฎหมายอำนวยความสะดวก สู่บริการภาครัฐไทยในยุคดิจิทัล”

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุขมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ร่วมงานสัมมนา “4 ปี กฎหมายอำนวยความสะดวก สู่บริการภาครัฐไทยในยุคดิจิทัล” ซึ่งกรมเจ้าท่าในฐานะ ที่เป็นหน่วยงานนำร่องในการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ได้นำเสนองานใบอนุญาตให้ทำงานในเรือประมงตามมาตรา 285 และใบอนุญาตเรือออกจากท่า (Port Clearance) เป็นงานนำร่องในการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล
โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าว ปาฐกถา เรื่อง นโยบายภาครัฐสู่การขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกเพื่อประชาชน ณ ห้องบอลรูม A-C โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

วันที่:18 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ