วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการเตรียมความพร้อมการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการเตรียมความพร้อมการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือ อบจ.กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล (รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) พร้อมด้วยนายสมภพ ปัญญาไวย์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5) นาวาตรี ชัยศิริ ขุนดำ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่) นายณชพงศ ประนิตย์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา) นายภาณุ ภาศักดี (หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมทางทะเล) ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมให้การต้อนรับ โดยกรมเจ้าท่าได้รายงานถึงแผนความปลอดภัยทางน้ำ ด้านเรือปลอดภัย คนปลอดภัย พร้อมจะดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และผู้กระทำการในเรือ จากการถอดบทเรียนวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุของเรือ speed Boat ที่เคยประสบเหตุไฟไหม้ จม ฯลฯ เพื่อกำหนดเป็นมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก ซึ่งกรมเจ้าท่ามีมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยของท่าเทียบเรือในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเรือมาท่องเที่ยวยังจังหวัดกระบี่ได้ ทั้งนี้ การกำหนดมาตรการดังกล่าวก็เพื่อให้เกิดความสะดวก ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมงานแสดงศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale,krabi 2018 ที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย หลังเสร็จสิ้นการประชุมได้เดินทางตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือสวนสาธารณะธารา เส้นทางเดินเรือใหม่ในอนาคตที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงประติมากรรม ณ บริเวณลานริมแม่น้ำกระบี่

วันที่:19 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ