วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 124 ปี

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 นางวชิรา มังคลารัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมเป็นเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบััญชีกลางครบรอบ 124 ปี ณ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วันที่:07 ตุลาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ