วันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ครบรอบ 105 ปี

นายสุรชัย บุรพานนทชัย
นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า
ร่วมเป็นเกียรติและ
มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ครบรอบ 105 ปี ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน  2560 กรมทางหลวง 

วันที่:01 เมษายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ