ล่วงล้ำหลักเขตกรมเจ้าท่าที่ประกาศไว้

ข้าพเจ้าเป็นคนตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ขอนำเรียนร้องเรียนต่อผู้อำนวยการกรมเจ้าท่า ดังนี้
จุดเกิดเหตุ ณ.หมู่บ้านป้าใคร้ หมู่ที่ 2 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน เป็นหมู่บ้านที่ติดกับแม่น้ำน่านแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดน่าน และตลอดริมแนวฝั่งทางด้านทิศเหนือของแม่นำ้น่านมีประชากรอาศัยอยู่ และมีการล่วงล้ำหลักเขตกรมเจ้าท่าที่ประกาศไว้ ได้รื้อรั้วเก่าออกมาสร้างรั้วกั้นในเขตของกรมเจ้าท่าเป็นแนวยาวเป็นจำนวนมาก ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนไม่มีความสนใจเลยหรือคุยกันแล้ว แต่ในด้านความเสียหาย ตลอดในแนวฝั่งนี้ เป็นสถานที่ที่แข่งเรือยาวประเพณีของอำเภอท่าวังผา ปีนี้พื้นที่จัดกิจกรรมของระดับอำเภอดังกว่าวคับแคบลงเป็นอย่างมาก บ้านแต่ละหลังคาเรือนที่ติดแม่น่ำน่านก็ทำเหมือนกันทั้งหมด ชาวบ้านเห็นว่าเป็นการล่วงล้ำเขตของกรมเจ้าท่ามากๆ ก่อรั้วขยายออกมาประมาน 5-10 เมตร มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มานานแล้ว จึงขอนำเรียนให้กรมเจ้าท่าได้เข้ามาตรวจสอบและชี้แจงให้กับผู้นำชุมชนบ้านป่าใคร้ได้รับรู้ในรูปของความยุติธรรม ข้าพเจ้าจะขอนำเรียนในช่องทางสื่อนี้เป็นหลัก และหากไม่มีการดำเนินการใดๆของกรมเจ้าท่า ข้าพเจ้าจำเป็นต้องร้องเรียนไปยัง คสช อีกในลักษณะเดียวกัน
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานของกรมเจ้าท่าจะดำเนินการเรื่องนี้แทนประชาชนหมู่บ้านป่าไคร้ได้เป็นอย่างดียิ่ง
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง
ตัวแทนชาวบ้าน ต.ริม

วันที่:17 กันยายน 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ