ลงนามฯ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ระยะ2

เรื่องโดย : พิจิตรา เพชรเภรี Team content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจาก สสส. 

ลงนามฯ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ระยะ2 thaihealth

สสส. ลงนามความร่วมมือ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการลงนามความร่วมมือการพัฒนาและขยายผลศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ระยะที่ 2 ระหว่าง สสส. และ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา และอุทยานการเรียนรู้ยะลา

ภายในงานมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โครงการ ความคืบหน้าของโครงการ และผลการตอบรับของประชาชนของแต่ละศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ซึ่ง ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวถึงความคาดหวังในอนาคตว่า ทั้ง 8 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จะเป็นต้นแบบสำคัญในการขยายผลไปยังองค์กรที่คล้ายคลึงกัน และขยายองค์ความรู้ด้านสุขภาวะสู่ประชาชนไทยให้มากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ