ร้องเรียนให้ราชาเฟอร์รี่ยกเลิกการเดินเรือ ราชา 1

เป็นระยะเวลานานแล้วที่บริษัทราชาเฟอร์รี่ได้ดำเนินการเรือขนส่งโดยสารข้ามฝากระหว่างดอนสัก – เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การบริการนั้นเป็นไปได้ด้วยดี แต่ทางบริษัทมีการนำเรือซึ่งออกให้บริการตั้งแต่เปิดท่าเรือใหม่ๆชื่อว่า ราชา 1 โดยในปัจจุบัน สถาพตัวเรือราชา 1 สามารถแล่นรับ-ส่งผู้โดยสารได้ แต่ใช้เวลาในทะเลนานถึง 2 – 3 ชม. (อ้างอิงการเดินทางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ออกจากท่าเรือลิปะน้อย สมุยเวลา 08.14น. ถึงท่าเรือดอนสักเวลา) โดยในหน้าเว็บไซต์ของราชาเฟอร์รี่ได้มีการระบุเวลาการเดินทาง 01.30 ชั่วโมงต่อเที่ยว แต่การรำเรือราชา 1 ซึ่งไม่สามารถเดินทางภายในระยะเวลาที่กำหนดได้แสดงให้ถึงศักยภาพของเรือที่ไม่ควรจะนำออกเดินทาง เพราะ
1. ไม่ได้ให้บริการตามเวลาที่ประกาศไว้
2. เรือไม่สามารถทำความเร็วได้เนื่องจากสภาพเครื่องของเรือไม่อำนวยในการเดินเรือด้วยความเร็ว ดังนั้นอาจมีความเสี่ยงที่เรือจะดับกลางทาง และสร้างความตระหนก ความกังวลให้ผู้โดยสารทางเรือ

ปัญหานี้มีมานานหลายปีแล้ว และชาวสมุยหลายท่านทราบเรื่องนี้ดี แต่ทางบริษัทก็ไม่เคยมีท่าทีในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และยังคงพบเห็นการนำเรือราชา 1 ออกเดินทางเป็นประจำ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความเพิกเฉยต่อปัญหาทั้งในแง่ของการบริการและความปลอดภัย

จึงอยากขอร้องเรียนให้กรมเจ้าท่าช่วยตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทราชาเฟอร์รี่ด้วย

เรียนมาเพื่อทราบ
ด้วยความนับถือ

วันที่:14 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ