ร้องเรียนเจ้าท่าเกาะสมุยปล่อยปละละเลยปล่อยให้มีการทำผิดกฎหมาย

จากกรณีที่มีกลุ่มอ้างเป็นชาวประมงได้ทำการขุดเรื่องเรือ แล้วทำการถมสร้างเป็นเกาะขึ้นในทะเล ได้เนื้อทีประมาณ 1 ไร่ ซึ่งเป็นการกระทำโดยไม่ได้มีการขออนุญาติจากหน่วยงานรับผัดชอบ คือกรมเจ้าท่า ทั้งๆทีมีการร้องเรียนมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่กรมเจ้าท่า ยังปล่อยประละเลยให้มีการถมดิน และมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างบนเกาะ รวมทั้งมีการสร้างสะพานไม้ขึ้นไปยังเกาะแห่งนั้น เป็นการทำลายระบบนิเวศน์ อย่างมาก รวมทั้งทัศนียภาพอันสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง ซึ่งทางสถานีไทยพีบีเอส ได้เชิญผู้ที่อ้างตัวเองว่าเป็นประธานชาวประมงมาออกรายการ ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นชาวประมง แต่เป็นเจ้าของบริษัทขายวัสดุก่อสร้างรายใหญ่บนหาดละไม รวมทั้งนักการเมืองท้องถิ่นที่หวังคะแนนเสียง โดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้อง การอ้างมวลชนมาทำผิดกฎหมายมันไม่ถูกต้องนะครับ รวมทั้งนายอำเภอที่จะออกเอกสารสิทธฺ์บนเกาะแห่งนี้ด้วย ทำผิดให้เป็นถูก เพี้ยนกันใหญ่แล้ว

วันที่:25 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ