ร้องเรียนท่าเรือภูเก็ต-เกาะพีพีขายตั๋วเรือแพงเกินราคาปกติ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ข้าพเจ้ากับพวกรวมจำนวนห้าคนเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตจะไปเกาะพีพี โดยประสงค์จะโดยประสงค์จะไปขึ้นเรือที่ท่าเรือรัษฎา เที่ยวเรือ 13.30 น.เมื่อไปถึงพบว่ามีเคาน์เคาน์เตอร์บริการจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทอันดามันเวหจำกัด จำหน่ายตั๋วโดยสารในราคา 500 บาทต่อคน ซึ่ซึ่งก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วพบว่าราคาค่าตั๋วโดยสารคนไทยเดินทางจากท่าเรือรัษฎาไปเกาะพีพี ราคา 350 บาทต่อราคา 350 บาทต่อคนเท่านั้น แต่เนื่องจากเที่ยวเรือดังกล่าวเป็นเที่ยวสุดท้ายและข้าพเจ้ามีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปให้ทันภายในวันดังกล่าวเพราะได้มีการจองที่พักไว้ที่เกาะพีพีไว้เรียบร้อยแล้ว โดยพนักงานขายตั๋วที่เคาน์เตอร์ 7 บอกถ้าซื้อตั๋วไปกลับจะจำหน่ายในราคาคนละ 1000 บาทแต่ถ้าซื้อตั๋วเฉพาะเที่ยวไปเที่ยวเดียวจะคิดราคาค่าตั๋วที่ 600 บาท ปรากฏว่าเมื่อพระเจ้ากับพวกได้เดินทางมาถึงเกาะพีพีพบว่าบริเวณท่าเรือเกาะพีพี มีการแสดงราคาจำหน่ายบัตรโดยสารระหว่างเกาะพีพีและจังหวัดภูเก็ตในราคา 350 บาทต่อคนเท่านั้น เมื่อข้าพเจ้าสอบถามไปยังบุคคลซึ่งทำงานอยู่ในเกาะพีพี ก็ยืนยันว่าคนไทยจำหน่ายราคาตั๋วโดยสารเดินทางระหว่างภูเก็ตเกาะพีพีราคา 350 บาท ต่อคน ข้ข้าพเจ้าจึงเรียนมาเพื่อขอให้ทางกรมเจ้าท่าได้โปรดทำการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงหากพบว่ามีการกระทำในลักษณะดังกล่าวจึงขอให้ดำเนินการลงโทษตามขั้นตอนต่อไป หากทางกรมเจ้าท่าต้องการข้อมูลพยานหลักฐานสิ่งใดเพิ่มเติมติดต่อมาได้ที่อีเมล์ของข้าพเจ้า

วันที่:28 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ