ร้องเรียนการถือครองพื้นที่ริมแม่น้ำยมมาเป็นพื้นที่ส่วนตัว

พบเห็นนางดวงและครอบครัวขุดดินในพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำ และจับจองพื้นที่ริมน้ำยมที่ใช้ประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเดินไปที่ของแหล่งน้ำสาธารณะมาเป็นของตนเอง

วันที่:02 เมษายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ