ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (๘๑.๑๐.๑๕.๐๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 30 พ.ย.59 – 6 ธ.ค.59)

วันที่:02 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ