ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่าตรวจการณ์ ๘๐๑ รวม ๕๗ รายการ (๒๕.๑๑.๑๕.๐๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 18 – 23 พ.ย. 2559)

วันที่:28 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ