ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างต่อสร้างชุดเรือกำจัดผักตบชวา(ประกอบด้วย เรือสายพานลำเลียงกำจัดผักตบชวา ๑ ลำ, เรือลำเลียงผักตบชวา ๑ ลำ) จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓)

วันที่:17 กันยายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ