ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานีนำร่องสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

วันที่:25 กันยายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ