ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาราคาซื้อเรือตรวจการณ์ลำน้ำขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๖๕ ฟุต กรุงเทพมหานคร ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓)

วันที่:09 ตุลาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ