ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเรืออเนกประสงค์สนับสนุนการท่องเที่ยวบริเวณ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 14 – 19 ต.ค. 63)

วันที่:14 ตุลาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ