ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณวัดเราะ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ ๒ (30.22.20.22 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:01 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ