ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำชี บริเวณวัดท่าแห ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (81.10.15.07 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:01 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ