ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ บริเวณหมู่ที่ ๑ บ้านชายทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (๘๑.๑๐.๑๕.๐๗) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:01 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ