ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ถึงท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒ จังหวัดเชียงราย (72.14.12.06 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:07 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ