ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหว้ดพิษณุโลก (๘๑.๑๐.๑๕.๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:15 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ