ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำสงขลา (ร่องนอก) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (72.14.12.06) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:16 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ