ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (72.14.12.06 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:20 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ