ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลักไฟนำพร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ จำนวน ๒ หลัก (ร่องน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช) (55.12.17.04) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:21 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ