ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำทะเลสาบสงขลา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:22 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ