ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วันที่:22 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ