ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำยม บริเวณวัดท่าบัวทอง หมู่ ๒ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (81.10.15.07) โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:22 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ