ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน ๑๙ คัน (25.10.16.04) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:22 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ