ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณหมู่ ๓ ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (81.10.15.03) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:28 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ