ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาต่อสร้างโป๊ะบรรทุกรถขุดตักดิน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร กว้าง ๖ เมตร (สามารถถอดแยกส่วนได้) จำนวน ๕ โป๊ะ (56.11.18.01) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 30 ต.ค. 2558 – 4 พ.ย. 2558)

วันที่:30 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ