ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือสาธารณะบ้านแหลม หมู่ ๓ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (81.10.15.03) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 30 ต.ค. 2558 – 4 พ.ย. 2558)

วันที่:30 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ