ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 10 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ครั้งที่ 2 วิจารณ์วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2558

วันที่:03 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ