ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการวิจัยและพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ ท่าเรือพระราม ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๕ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

วันที่:05 กุมภาพันธ์ 2564

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ